LABORAL

LABORAL

En el món actual, les empreses i les pimes s’enfronten a constants canvis i desafiaments en l’àmbit laboral. La globalització, la conjuntura econòmica, la digitalització, la diversitat i la sostenibilitat són alguns dels factors que influeixen en la gestió dels recursos humans i en les relacions laborals.

Per això, a Mateos Legal comptem amb un equip d’advocats especialitzats en dret laboral que li orienten, acompanyen i assessoren en totes les qüestions que afecten el seu negoci. El nostre valor afegit és que no sols coneixem la normativa laboral, sinó també el sector i el mercat en el qual la seva empresa opera.

Només així podem oferir-li solucions a mida, eficients i adaptades a les seves necessitats. Ja sigui per a negociar un conveni col·lectiu, gestionar un acomiadament, tramitar una subvenció o defensar els seus interessos davant un conflicte laboral, a Mateos Legal estem al seu costat per a protegir la seva empresa i els seus treballadors.

L’assessorament permanent i continuat ens permet anticipar-nos a qualsevol situació per a oferir-li la solució més eficaç en cada cas, i així evitar sobrecostos i conflictes amb els treballadors i la Seguretat Social.

  • Assessorament i representació en matèria de contractació laboral, tant individual com col·lectiva, de treballadors per compte d’altri o pròpia, així com en la modificació, suspensió i extinció dels contractes de treball.
  • Defensa dels seus drets i interessos davant els conflictes laborals que puguin sorgir en el desenvolupament de la relació laboral, tant en via administrativa com judicial o arbitral.
  • Assistència jurídica en matèria de condicions laborals, com ara jornada, salari, descansos, vacances, permisos, igualtat, prevenció de riscos laborals, assetjament laboral, etc.
  • Consultoria i formació en matèria de negociació col·lectiva, convenis col·lectius, pactes d’empresa, comitès d’empresa i representació sindical.
  • Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, prestacions socials, cotitzacions, pensions, incapacitats, desocupació, etc.

Si vol saber més sobre les solucions en dret laboral de Mateos Legal, contacti amb nosaltres en el següent enllaç.

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT