URBANISME

URBANISME

El dret urbanístic, dins del dret administratiu, està relacionat amb la planificació, la gestió del sòl i la intervenció en l’edificació i protecció urbanística.

A Mateos legal comptem amb un equip preparat per a donar-li l’assessorament que necessita per al seu projecte o negoci immobiliari, aportant-li un gran nombre de solucions originals, viables i eficaces davant qualsevol problemàtica immobiliària.

Som experts en:

  • Planejament urbanístic: redacció, revisió i modificació de plans generals, plans parcials, plans especials, estudis de detall, etc.
  • Gestió urbanística: constitució i assessorament a entitats urbanístiques col·laboradores, convenis urbanístics, projectes de reparcel·lació i equidistribució, etc.
  • Disciplina urbanística: llicències urbanístiques, declaracions responsables, ordres d’execució, sancions administratives, etc.
  • Contenciós-administratiu: recursos administratius i judicials contra actes i disposicions urbanístiques, reclamacions patrimonials per responsabilitat de l’Administració, etc.

Li oferim una solució legal òptima per a cada cas, defensant els seus interessos i drets davant qualsevol situació o conflicte que es pugui presentar. Per a això, realitzem un estudi previ i exhaustiu de la seva situació, l’assessorem sobre les millors opcions legals i li acompanyem en tot el procés judicial o extrajudicial.

Si vol saber més sobre les solucions en dret urbanístic que Mateos Legal li ofereix, contacti amb nosaltres en el següent enllaç.

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT