CONTRACTACIÓ PÚBLICA

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

La contractació pública és una branca del dret administratiu que regula les relacions entre les administracions públiques i els particulars que contracten amb elles. Es tracta d’un àmbit complex i exigent que requereix d’un assessorament jurídic especialitzat i de qualitat.

Aquest àmbit representa aproximadament una cinquena part del producte interior brut d’Espanya. Per tant, les transaccions que es realitzen a través d’aquesta mena de contractació són molt elevades i incideixen en altres branques de negoci, com ara subministraments, serveis o obres, dins del mercat intern espanyol.

A Mateos Legal som experts en dret de contractació pública. Comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament jurídic a entitats públiques i privades en tota mena de procediments de contractació pública, tant nacionals com internacionals.

Oferim un servei integral i personalitzat, que abasta des de la preparació i presentació d’ofertes, fins a la resolució de recursos i reclamacions, passant per la negociació i redacció de contractes, la gestió de modificacions, pròrrogues i cessions, i el seguiment i control de l’execució contractual.

Si té algun dubte o consulta respecte a com podem assessorar-lo en contractació pública, contacti amb nosaltres en el següent enllaç.

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT