EMPRESA FAMILIAR

EMPRESA FAMILIAR

Les empreses familiars són el motor de l’economia i la societat espanyoles. La seva contribució al PIB i a l’ocupació és innegable, però també ho són els reptes que afronten per a assegurar la seva continuïtat. Moltes d’elles no aconsegueixen superar el relleu generacional i es veuen abocades al tancament o la venda. Com evitar aquest destí?

A Mateos Legal som experts en dret d’empresa familiar i podem ajudar-lo a planificar i gestionar la successió del seu negoci garantint l’equilibri entre els interessos familiars i empresarials.

Els i les nostres professionals parteixen d’un enfocament global, tant dels aspectes de negoci com de les relacions interfamiliars, i presten assessorament en tots els àmbits, incloent-hi els jurídics i tributaris.

  • Assessorament i representació en matèria de constitució, organització, govern i gestió de l’empresa familiar, així com en la planificació estratègica i financera d’aquesta.
  • Defensa dels drets i interessos en matèria de conflictes societaris, successoris, laborals, tributaris i contractuals que puguin sorgir en l’àmbit de l’empresa familiar.
  • Assistència jurídica en matèria de transmissió, venda, fusió, escissió o liquidació de l’empresa familiar, així com en l’elaboració i implementació del protocol familiar i del pla de successió empresarial.
  • Consultoria i formació en matèria de mediació i arbitratge com a mètodes alternatius per a la resolució de conflictes familiars i empresarials.

Si desitja saber com Mateos Legal garanteix el funcionament i la viabilitat de les empreses familiars, contacti amb nosaltres en el següent enllaç

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT