ECONÒMIC-FINANCER, COMPTABLE I FISCAL

ECONÒMIC-FINANCER, COMPTABLE I FISCAL

Si la seva preocupació són els aspectes fiscals i comptables de la seva empresa, Mateos Legal i el seu equip jurídic-econòmic tenen la solució. I si és un particular, també.

A la nostra firma comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament legal-econòmic a empreses, autònoms, particulars i institucions en tota mena de qüestions relacionades amb el dret econòmic financer, comptable i fiscal.

Li oferim un servei integral, eficaç i personalitzat que li permetrà aconseguir l’optimització de tributació i rendiment, reduint les incidències fiscals i tributàries:

  • Assessorament i representació en matèria de tributació, tant nacional com internacional, de persones físiques i jurídiques, així com en la planificació fiscal d’operacions i projectes empresarials.
  • Defensa dels drets i interessos dels nostres clients davant les Administracions tributàries i els òrgans judicials i arbitrals en l’àmbit fiscal, tant en via administrativa com contenciós-administrativa.
  • Assistència jurídica en matèria de comptabilitat pública i privada, auditoria, control intern i extern, responsabilitat comptable i financera, així com en l’elaboració i interpretació d’estats financers i informes econòmics.
  • Consultoria i formació en matèria de normativa econòmica financera, comptable i fiscal, tant nacional com internacional, així com en l’adaptació als canvis normatius i a les noves tecnologies.

Si té algun dubte o consulta respecte a la fiscalitat i la comptabilitat, ja sigui empresa o particular, contacti amb nosaltres en el següent enllaç.

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT