PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Si té una idea, una obra o una marca que vol protegir i explotar, o si desitja rebre el millor assessorament legal per a gestionar els seus drets d’autor, patents, dissenys o noms comercials, l’equip de propietat intel·lectual de Mateos Legal està a la seva disposició.

L’assessorem globalment en relació amb els seus béns intangibles, desenvolupant estratègies de protecció i actuant en la seva representació davant els diferents organismes competents com la OEPM, EUIPO i OMPI, i en litigis davant tribunals nacionals i internacionals.

  • Registre i renovació de drets de propietat intel·lectual i industrial: assessorem i tramitem el registre i la renovació dels seus drets davant els organismes competents, tant a nivell nacional com internacional.
  • Defensa i reclamació de drets de propietat intel·lectual i industrial: defensem i reclamem els seus drets enfront de tercers que els vulnerin o els utilitzin sense la seva autorització, tant per la via judicial com extrajudicial.
  • Negociació i redacció de contractes de propietat intel·lectual i industrial: negociem i redactem contractes relacionats amb els seus drets, com ara llicències, cessions, franquícies, acords de confidencialitat, etc.
  • Auditoria i valoració d’actius de propietat intel·lectual i industrial: realitzem una anàlisi i una valoració dels seus actius intangibles, perquè pugui optimitzar la seva gestió i rendibilitat.
  • Assessorament legal permanent en matèria de propietat intel·lectual i industrial: li oferim un assessorament legal continu i personalitzat, perquè pugui resoldre tots els seus dubtes i estar al dia de les novetats legislatives i jurisprudencials.
  • Competència deslleial: oferim assessorament legal tant judicial com extrajudicial davant pràctiques de dubtosa honestedat que puguin suposar situacions de potencial competència deslleial.

 

La nostra filosofia es basa en la qualitat, l’eficiència i la innovació. Estudiem cada cas amb detall i busquem la millor solució pels nostres clients.

Si vol que l’assessorem en tots els aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial, contacti amb nosaltres en el següent enllaç.

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT