EQUIP

EQUIP

Advocada

Noelia Riñé González

DADES DE CONTACTE

934760050

ext. 236

Advocada

Noelia Riñé González

DADES PROFESSIONALS

Idiomes:

Castellà, Català, Anglès

Anys d'experiència:

2 anys

Antiguitat a la firma:

2 anys

DADES ACADÈMIQUES

Titulació:

Graduada en Dret, Universitat de Barcelona

Estudis complementaris:

Màster d'accés a l'advocacia per la UOC
Curs de preparació a tècnics d'Hisenda en ITH

DADES DE CONTACTE

934760050

ext. 236

nrine@mateos.legal

DADES PROFESSIONALS

Idiomes:

Castellà, Català, Anglès

Anys d'experiència:

2 anys

Antiguitat a la firma:

2 anys

DADES ACADÈMIQUES

Titulació:

Graduada en Dret, Universitat de Barcelona

Estudis complementaris:

Màster d'accés a l'advocacia per la UOC
Curs de preparació a tècnics d'Hisenda en ITH