EQUIP

EQUIP

Tècnica comptable-fiscal

Mari Carmen Domínguez Cano

DADES DE CONTACTE

934760050

ext. 223

Tècnica comptable-fiscal

Mari Carmen Domínguez Cano

DADES PROFESSIONALS

Idiomes:

Castellà, Català, Anglès

Anys d'experiència:

22 anys

Antiguitat a la firma:

4 anys

DADES ACADÈMIQUES

Titulació:

Titulació en FP I i II

Estudis complementaris:

Cursos de comptabilitat en EADA i Centre d'Estudis Financers (CEF)

DADES DE CONTACTE

934760050

ext. 223

mcdominguez@mateos.legal

DADES PROFESSIONALS

Idiomes:

Castellà, Català, Anglès

Anys d'experiència:

22 anys

Antiguitat a la firma:

4 anys

DADES ACADÈMIQUES

Titulació:

Titulació en FP I i II

Estudis complementaris:

Cursos de comptabilitat en EADA i Centre d'Estudis Financers (CEF)