EQUIP

EQUIP

Advocada. Directora Àrea fiscal

Carolina Riera Rosell

DADES DE CONTACTE

934760050

ext. 227

Advocada. Directora Àrea fiscal

Carolina Riera Rosell

DADES PROFESSIONALS

Idiomes:

Castellà, Català, Anglès

Anys d'experiència:

36 anys

Antiguitat a la firma:

4 anys

DADES ACADÈMIQUES

Titulació:

Llicenciada en Dret, Universitat de Barcelona

Estudis complementaris:

Membre del registre oficial d'auditors.
Programa de Direcció General Economic-Financer
Diversos seminaris i cursos monogràfics en matèries de dret mercantil i tributari

DADES DE CONTACTE

934760050

ext. 227

criera@mateos.legal

DADES PROFESSIONALS

Idiomes:

Castellà, Català, Anglès

Anys d'experiència:

36 anys

Antiguitat a la firma:

4 anys

DADES ACADÈMIQUES

Titulació:

Llicenciada en Dret, Universitat de Barcelona

Estudis complementaris:

Membre del registre oficial d'auditors.
Programa de Direcció General Economic-Financer
Diversos seminaris i cursos monogràfics en matèries de dret mercantil i tributari